Aanmelden

Om u aan te melden dient u onderstaand formulier in te vullen. Nadat u dit gedaan hebt, klikt u op de knop 'aanmelden' waardoor u het digitale aanmeldformlier met daarin de door u ingevulde gegevens aan ons stuurt.

Persoonlijke gegevens
Tot welke denominatie behoort U?
Bij welk ministerie bent U werkzaam?
U bent 'in rang gelijk gesteld met' (defensie) of uw loonschaal is?
Geslacht
(DD-MM-YYYY)
Adresgegevens

Uw adresgegevens zullen nooit openbaar worden gemaakt in het register. Zij zullen alleen gebruikt worden voor interne doeleinden.

U zult, bij toetreding tot het Register, worden vermeld in het overzicht van geregistreerden met uw naam en plaats tewerkstelling.

Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van het huishoudelijk reglement (opent in nieuw venster).